Табло Устройства Вход

Резервоар - Минерална Вода

Име Стойност
Точност (+/- cm) при подаване на данни (cm)
Разстояние от сензор до преливник (cm)
Дълбочина (cm)
Максимална височина на водата (cm)
Минимална височина на водата (cm)
Положение на клапан