Табло Устройства Вход

Пречиствателна станция

Име Стойност
ID на устройство за автоматично ниво
Стъпка за автоматично ниво (cm)
Интервал за автоматично регулиране (min)
Последно автоматично регулиране (timestamp)
Точност (+/- cm) при подаване на данни (cm)
Зададено разстояние от сензора (cm)
Височина на преливник (cm)
Дълбочина (cm)
Максимална височина на водата (cm)
Минимална височина на водата (cm)
Максимална мътност 1 (%)
Стойност на мътност 1 за съобщаване (%)
Максимална мътност 2 (%)
Стойност на мътност 2 за съобщаване (%)
Брояч за аларма