Табло Устройства Вход

Резервоар - Чепино

Име Стойност
Точност (+/- cm) при подаване на данни (cm)
Разстояние от сензор до преливник (cm)
Дълбочина (cm)
Разстояние от максимална критична стойност за задействане на автоматично ниво (cm)
Разстояние от минимална критична стойност за задействане на автоматично ниво (cm)
Максимална височина на водата (cm)
Минимална височина на водата (cm)